VA-dagene på Vestlandet 2009


VA-dagene på Vestlandet 2009

Voss, 23. - 24. september

Vestlandets største VA - treff ble en kjempe suksess med 240 personer til stede.
42 utstiller (se utstillerliste under egen side) såg det som viktig å være tilstede og møte representanter for kommunene på Vestlandet .
Dette førte til at arrangementet fikk en meget interessant messedel.