VA - dagane på Vestlandet 2012

Arrangeres på Rica Maritim Hotel i Haugesund 19. - 20. september.

Programmet som utarbeides i samarbeid med faggruppen i DIHVA IKS og Multiconsult AS, vil inneholde tema innen Vannbehandling, Vanntransport, Avløpstransport og Avløpsrensing. I tillegg vil det være foredrag om Beredskap, Enøk og kombinasjon Vannbehandlig og Kraft.

Mer detaljert program vil bli presentert i løpet av april måned.

60 leverandører bestillt utstilingsplass og 378 personer har meldt seg på.

Se egen liste for utstillere.