Viktige VA-utfordringer for framtida- rammevilkår og reglar

Radisson Blu Royal Hotel Bryggen, Bergen

19.-20. mars 2014

Program for fagtreffet viktige VA utfordringer rammevilkår og regler 19.og 20.mars 2014.pdf

Omdømmebygging og rekruttering ved Gunn Breisnes.pdf

Norsk Vann verktøy og siste nytt av regelverk ved Elin Riise.pdf

Ny rettleiar for sjølvkost ved May Rostad kinei as.pdf

Offentlige anskaffelser 2014.pdf

Abonnetavtaler og lokal forskrift ved Ivar Kalland.pdf

Påslepp og loverket ved Lars Jørgen Sørfonn Bergenkommune.pdf

Cryptsporidium utbruddet i Østersund ved Karl Olav Gjerstad Ivar Iks.pdf

Kommunalt ansvar ved flom vannressursloven ved Arild Nundal Magli Ans.pdf

Kommunikasjon i krisar ved Eivind Yttri Statens vegvesen.pdf

Privat og offentleg eigarskap i vassforsyninga.pdf

Beskyttelse av vannkilder ved Asle Aasen Multiconsult.pdf

Overvatn ved Kristian Karlsen Sognadal kommune.pdf

Fra søknad til ferdig anlegg ved Randi Erdal.pdf

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann i bergen kommune.pdf