130410 VA utfordringer

I samarbeid med Driftsassistansen i Sogn og Fjordane og Asle Aasen, Multiconsult AS, arrangerer DIHVA IKS fagtreffet "Vikige VA - utfordringer for framtida - Rammevilkår og regler"

Dette ble arrangert på Radisson Blu Hotel Hotel Norge 10. og 11. april 2013.

Foredrag nr. 14 blir lagt inn senere.

invitasjon_til_fagtreff_10_og_11_april_2013.pdf

_1siste_nytt_om_regelverksutviklingen_bergen_2013.pdf

_2gr_fteveileder_vav_juss_bergen.pdf

_3_overtakelse_av_private_vannverk.pdf

_4_beskyttelse_av_nedb_rsfelt_pbl.pdf

_5va_gebyr_regelverket_mayrostad.pdf

_6_sanit_rreg_og_p_legg.pdf

_7_altadommen_frank_lund.pdf

_8oppstuvning_i_avl_psledninger_og_erstatning.pdf

_9_saksbehandling_av_forurensingssaker.pdf

_10nytt_fra_norsk_vann_bergen_10_04_2013.pdf

_11selvkost_mayrostad.pdf

_12_opprydding_spredt_avl_p_i_melhus_kommune.pdf

_15_rammeavtaler_kontra_enkeltanskaffelser_erfaringer_fra_en_kommune.pdf

_16_arrangement_i_2013_avslutning_av_fagtreffet.pdf

_13_13_04_11_pr_vetaking_og_rapportering_ved_kapittel_13_anlegg.pdf