Rammevilkårskonferanse

22. -23. mars 2023, Radisson Blu Royal Hotel i Bergen

Vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer i tiden fremover. EUs avløpsdirektiv revideres og om forslaget vedtas i nåværende form vil det kunne føre til større investeringer og gebyrøkninger. Drikkevannsforskriften er også gjenstand for endringer, hensynet til drikkevann som nedprioriteres i plan- og bygningsloven, nye parametre som PFAS og somatiske kolifager. Andre tema som berøres er hvem bærer kostnader for fremføring av vann og avløp til industrietableringer, overtakelse av private vannverk.

Mye skjer og kan regionalt samarbeid være en mulighet for mindre kommuner å møte utfordringer knyttet til rekruttering, vedlikehold, investeringer, drift.

 

I forbindelse med rammevilkårskonferansen ble det sagt at vi skulle legge ut foredragene på hjemmesiden, dette får vi dessverre ikke gjort.

Ønsker du tilsendt noen av foredragene, ta kontakt med Bente.

Påmelding til Bente