Rammevilkår

Nedenfor kan du laste ned program for Rammevilkårskonferansen 24. - 25. mars 2021.

Aktuelle tema vi belyser er: forvaltning av nedbørsfelt-klausulering, organisering av va-bransjen, investeringsbehov og gebyrutvikling, klima og vannbransjen m.m.

Program(pdf) 19.3.2021

 

Påmelding