Rammevilkår 2017

Rammevilkår for Vestlandet vil i 2017 bli arrangert på Scandic Ørnen 21. og 22. mars 2017.

Presentasjonar

21. mars

Endringar i regelverket - samarbeidsrutinar mellom ulike avdelingar i kommunane

. Norsk Vann v / Elin Riise.
Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringar frå Bergen kommune v / Randi Erdal.
Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringar frå Osterøy kommune v / Laura Ve.
Rammevilkår og samfunnssikkerhetens hus. Bergen kommune v / Snorre Halvorsen.
Behandling etter mal for nye utsleppsløyver. Erfaring frå HIAS IKS v / Morten Finborud.

Arbeidet med Vassforskrifta - status og konsekvensar for VA sektoren

v / Merete Farstad.
Status og forventningar i Hordaland v / Sveinung Klyve
Status og forventningar i Rogaland v / Vegard Næss

Klima og nedbør - organisering

Århus kommune Danmark - Klimaendringar og meir intense regnbyger. EnviDan A/S v / Mads Uggerby.
GIVAS IKS. Erfaring frå etablering og drift v / Hanne Rolsdorph.
Erfaringar frå samanslåing av Bergen og omeigns kommunar - fritt fortalt frå ein som var med på dette. Bergen kommune v / Ivar Kalland.

22. mars

Ny Drikkevassforskrift

Ny drikkevassforskrift er vedteken - konsekvensar for vassverkseigarane Helse og omsorgsdepartemanget v / Stig Atle Vange.
Ny drikkevannsforskrift - Krav til hygeniske barrierar, prøvetaking / dokumentasjon av vasskvalitet og sikring mot tilbakeslag. Bergen kommune v / Anna Walde.
Trygg vassforsyning sett i lyset av revidert drikkevassforskrift. Bergen kommune v / Ivar Konrad Lunde.

Endringar i innkjøpsregelverket - forsyningsforskrifta

v / Rebecca Sørvik og Vidar Erichsen.
Både forsyningsforskrifta og anskaffelsesforskrifta er revidert - konsekvensar for VA sektoren. Bergen kommune Innkjøpsavdelinga v / Uwe Mätthaus