VA utfordringer 2016

Program for dagene finner du her.

_16_03_15_1005_hogne_hjelle_overvann_i_byer_og_tettsteder.pdf
_16_03_15_1050_jan_flore_overvann_i_byer_og_tettsteder.pdf
_16_03_15_1110_bj_rn_zimmer_jacobsen_samordnet_planlegging_rammeplan.pdf
_16_03_15_1140_1_jarl_svanberg_nytt_fra_bergen_vann_kf.pdf
_16_03_15_1140_2_arne_bergo_nytt_fra_dihva_iks.pdf
_16_03_15_1340_uwe_matth_us_bruk_av_egne_erfaringer_i_konkurranser.pdf
_16_03_15_1415_anne_mette_rensvik_erfaring_fra_en_offentlig_anskaffelse.pdf
_16_03_15_1500_ge_hillestad_bruk_av_andre_kriterier_enn_pris.pdf
_16_03_15_1545_lars_gr_tt_regelverk_knytta_mot_dammar_og_anlegg_i_vassdrag.pdf
_16_03_15_1610_ole_dan_lundekvam_vta_synspunkter_og_erfaringer.pdf
_16_03_16_0830_stig_atle_vange_utkast_til_ny_drikkevassforskrift.pdf
_16_03_16_0915_anna_walde_hva_betyr_ny_drikkevannsforskrift_for_vannverkseier.pdf
_16_03_16_1000_g_ran_breivik_hva_betyr_digital_s_rbahet_for_vannverkseier.pdf
_16_03_16_1100_victor_horvath_mattilsynets_satsingsomr_der_for_drikkevann_i_2016.pdf
_16_03_16_1120_bjarne_ulvestad_overtaking_av_private_vannverk.pdf
_16_03_16_1200_knut_rasmussen_krav_til_tilknyting_til_kommunalt_va_nett.pdf