Ny teknologi for reinsing av avløpsvatn og slamhandtering

23-24. august 2023, Scandic Sunnfjord i Førde

Nytt avløpsdirektiv med omfattande nye reinsekrav på avløpssektoren blir etter alt å dømme vedtatt i 2024. På fagtreffet i Førde blir det presentert ny og lovande teknologi som kan redusere både investeringskostnadar og driftskostnadar med reinsing av avløpsvatn betydeleg. 

Program 17.08.2023

Påmelding til Bente

Ny teknologi for reinsing av avløpsvatn og slamhandtering

23-24. august 2023, Scandic Sunnfjord i Førde

Nytt avløpsdirektiv med omfattande nye reinsekrav på avløpssektoren blir etter alt å dømme vedtatt i 2024. På fagtreffet i Førde blir det presentert ny og lovande teknologi som kan redusere både investeringskostnadar og driftskostnadar med reinsing av avløpsvatn betydeleg. 

Program 17.08.2023

Påmelding til Bente