Sonderingsmøte

Kl.: 09:30 - 13:30

Farekartlegging, ROS, beredskapsøvelser og prøvetakingsplaner

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen

Presentasjoner

Informasjon fra DIHVA om Beredskapspakken

Informasjon fra Mattilsynet

Samarbeid om nødvann

DIHVA's nye formålsparagraf sier bl.a. følgende:

Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring, og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.

DIHVA er allerede bl.a. engasjert i farekartlegging, ROS, beredskapsøvelser og prøvetakingsplaner ute hos eiere. Vi vil styrke og strukturere dette arbeidet, ved at det:

  • I forbindelse med Vanndagene på Vestlandet 2019 blir satt av plass i programmet til en statusoppdatering om VA hendelsene på Askøy. Det blir innlegg om hendelsen fra myndigheter og kommune.
  • Det blir avholdt et sonderingsmøte i etterkant av Vanndagene, der DIHVA vil foreslå et konkret program for bl.a. farekartlegging, beredskapsøvelser, ROS og prøvetakingsplaner.

Informasjon sendt med invitasjonen.

Påmelding til bente@dihva.no innen 27. september 2019.