Nødvann samarbeid

Program (pdf)

Presentasjoner

Etablering av beredskap. Fra risikoanalyse til beredskapsledelse. Ivar Konrad Lunde. Bergen kommune, Seksjon for samfunnsikkerhet og beredskap.

Drikkevannsforskriften. Myndighetenes forventninger til nødvann sett i sammenheng med reservevann og krisevann. Odd Tøsdal, Mattilsynet.

Nødvannsamarbeid i Osloregionen. Monica Gudin, Driftsingeniør i Nedre Romerike Vannverk IKS.

Nødvannsamarbeid, Arne Bergo DIHVA IKS.