Workshop om ledningsnett

18. og 19. april 2018, Park Hotel Vossevangen

Program (pdf)

Presentasjoner:
1. Ledningsnettets betydning i et samfunnsmessig helseperspektiv - Susanne Hyllestad, Folkehelseinstituttet
2. Myndighetenes forventinger til eiere av ledningsnettet for drikkevann - Jørn Weidemann, Mattilsynet
3. Drikkevannsforskriften - ledningsnett og ROS-analyse - Anna Walde, Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Konseptet for workshop om ledningsnett

DIHVA har tidligere arrangert workshoper om avløpsrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg for bransjen på Vestlandet. Deltakerne har gitt oss positive tilbakemeldinger og har utfordret oss til å bruke det samme konsept med ledningsnett som tema. Vi har tatt utfordringen og setter opp en workshop om ledningene og utstyret som trengs mellom vannbehandlingsanleggene og renseanleggene. I oppstarten av workshopen blir regler og myndighetskrav berørt.

Tid og sted for workshopen er 18.-19. april 2018 på Park Hotel Vossevangen. Arrangementet vil maksimalt ha plass til ca. 80-90 deltakere, der plassene tildeles etter først til møllen prinsippet. Arrangementet er åpnet for kommuner, konsulenter, leverandører og myndigheter.

Workshopen startes med 3 innlegg fra myndighetene (Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen) som retter fokuset inn mot temaet for workshopen. Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper som i løpet av de to dagene gjennomfører en organisert gruppevandring mellom bemannede stasjoner med forhåndsbestemt faglig tema. Så langt som mulig settes gruppene sammen av arbeidskolleger, ettersom en slik inndeling har vist seg å fungere godt. I løpet av workshopen besøker alle gruppene alle stasjonene i 40 minutter.

Stasjonene styres av en eller flere 'stasjonsmestere' som har det faglige ansvaret på stasjonen. Stasjonsmestrene velger selv hvilke pedagogiske hjelpemidler de ønsker å benytte på stasjonen for å gi best mulig faglig utbytte for deltakerne. Dersom det er flere stasjonsmestre på en stasjon avgjør stasjonsmestrene seg i mellom hvordan tiden brukes. Det legges opp til et høyt faglig innhold på stasjonene.

Påmelding til bente@dihva.no