Ledningskartseminar 2017

Program

Presentasjoner

. Tommas Kraft, Bergen kommune.
Gode verktøy er halve jobben. Kjell Næss, Norkart.
Praktisk verktøy for fornyelsesplanlegging. Asle Kvam, Powel.
Enklere og bedre dokumentasjon av VA-Anlegg med SOSI Lednng 4.5 (4.6). Inger Hokstad, BA-Nettverket.
Kartlegging under bakken med skanner og radar. Jan Erik Domaas, Terratec.
Innmåling av rør under bakken. Kjetil Skjellerud, GeoAqua.