IFAT 9. - 12. september 2020

Grunnet utbruddet av korona er IFAT nå utsatt fra 6.-9. mai til september.

DIHVA, i samarbeid med noen utstyrsleverandører, har arrangert fellestur til IFAT i München i 2012, 2014 og 2016, hver gang med ca. 35 deltagere. (I 2018 var det kollisjon med 17. mai). Vi har fått gode tilbakemeldinger på arrangementet og skal arrangere en tilsvarende tur i 2020. IFAT er verdens største messe for Vann og Avløp, Avfall og Miljøteknologi. Et besøk på messen gir god anledning til å få et innblikk i hva som er tilgjengelig av VA-utstyr enten man jobber med drift eller med prosjekter.

Å delta på fellesreise gir samtidig anledning til å utvikle kontakter med kollegaer på Vestlandet. Vi legger vekt på at alle deltagerne skal få, og skal bidra til, et godt faglig og sosialt utbytte av turen.

Er det andre i din kommune som kunne ha nytte av denne turen, vennligst send denne invitasjonen videre.

Mer info på http://www.ifat.de/en/Home

Detaljert program per 9.1.2020

Prisen er kr. 15 600,- pr. deltaker. Den inkluderer reise, opphold og frokost , mens leverandørene er vertskap for middager. Prisen gjenspeiler at hotellrom i München er svært dyre under denne messen.

For påmelding gjelder «første mann til møllen». Vi har et begrenset antall plasser. Påmelding til bente@dihva.noeller på telefon 99274247. Gi fullstendig navn, slik det er skrevet i passet. Oppgi også mobilnr.