Farekartlegging og ROS - Sonderingsmøte

21. november 2018. 9:30 - 13:30 - Svartediket

DIHVA vil gi kommunene et tilbud om bistand til oppfølging av drikkevannsforskriften, og inviterer til et sonderingsmøte om samarbeid i mindre grupper. I denne omgang er det fokus på etablering eller oppdatering av farekartlegging som grunnlag for ROS-analyser etter metodikken i Mattilsynets veileder.

Program

påmelding innen 15. november til:bente@dihva.no

Presentasjoner

Velkommen - Daglig leder Arne Bergo, DIHVA

Farekartlegging og ROS analyser etter drikkevannsforskriften. Anne Walde, DIHVA (Innleid fra BK, VA-etaten)

Synspunkt fra myndighetene. Tolknngav krav og praktisering av bestemmelser i drikkevannsforskriften og veiledning til denne. Victor Horvath. Mattilsynet.

Skisse til DIHVA samarbeid. Erling Heggøy, DIHVA