Fagdagar - Utforming og drift av avløpspumper

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen

DIHVA IKS inviterer i samarbeid med Bergen kommune til fagdagar om pumper. Hovudvekta blir lagt på avløpspumper.

Fagansvarleg er professor Paul Uwe Thamsen frå det tekniske universitetet i Berlin. Det blir lagt stor vekt på vurdering av ulike utformingar av pumpeanlegg (tørroppstilte/dykka) og praktiske drift av anlegga. Foredraga er på engelsk.

I tillegg til dette blir det sett fokus på automatikk og driftskontroll.

Det blir og gitt ei orientering om utviklingsprosjektet for drift av avløpspumper kommunane Tromsø og Bergen gjennomfører.

Presentasjoner:

Innovasjonsprosjekt på avløpspumper

1001 ganz legal pumpentricks

Challenges of the water industry towards digitalization

Energy saving

FSD intro

Exercise pump selection

Exercise system calculation

Hydraulic principles of centrifugal pumps

Pumping systems in the wastewater infrastructure

Program

Påmelding til bente@dihva.no snarast og seinast 10. mai 2019.

Vi har og reservert rom på Hotell Augustin, reservasjonsnr 4230025. Romma er reservert fram til 6. mai. Romma kan berre bestillast per telefon: 55 30 40 50 eller på e-post: booking@augustin.no

For nærare informasjon; kontakt Marit Aase (marit.aase@bergen.kommune.no) eller Tobias Dahle (tobias.dahle@disfva.no)