Fagdag - UV anlegg og tilbakeslagssikring

Kl.: 09:00 - 15:00

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen

Det blir en samling der en belyser temaene UV-anlegg og krav til tilbakesikring på nett.

UV desinfeksjon, hva kan gå galt? - Bergen Vann v/ Paula Pellikainen

Tilbakestrømssikring - asplan viak v/ Fredrik Ording Del 1, Del 2
Farekartlegging for fastsettelse av omfang på prøvetaking av drikkevann - asplan viak v/ Fredrik Ording

Program