Erfaringsutveksling VA gebyrregelverk

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Stemmeveien 41, Bergen

DIHVA IKS inviterer med dette til erfaringsmøte om kommunale VA gebyr. Det er og sett av god tid til erfaringsutveksling og diskusjon.

Vi vil og setje fokus på bruk av automatiske vassmålarar som fleire kommunar på austlandet har teke i bruk for fullt.

Tidspunktet er kl 10 den 14. mars 2019 på Svartediket vannbehandlingsanlegg i Bergen.
Med dette inviterer vi til møte med konkret erfaringsutveksling om VA Gebyrregelverket. Flott om aktuelle problemstillingar blir sendt underteikna i forkant av møtet.

Vi vil og setje fokus på bruk av automatiske/fjernavleste hus vassmålarar. Vi trur dette vil vere aktuelt for mange kommunar i åra framover.

Vidare får DIHVA jamt og trutt spørsmål om VA gebyr - desse vil bli gjennomgått.
Deltakaravgifta er sett til kroner 2000,- pr kommune. Dette blir fakturert i etterkant av møtet.

Avslutning

Vi ber om tilbakemelding om dette er av interesse for dykkar kommune å delta på denne arenaen for utforming/erfaringar med kommunalt regelverk for VA gebyr. Flott om vi får tilbakemelding snarast og seinast 5. mars 2019.

Tobias Dahle
Teknisk sjef

Kontaktperson ang spørsmål til påmelding er Bente Helen Nilsen i DIHVA (bente@dihva.no)