Drift og vedlikehold av høyde- og overføringsbassenger

7. juni, Svartediket i Bergen

Bergen Vann og Vann Vest inviterer til seminar om erfaringer med og teknologi knyttet til inspeksjon og rengjøring av høyde- og overføringsbassenger samt ny teknologi for rehabilitering av høydebassenger. Seminaret finner sted 7. juni på Svartediket vannbehandlingsanlegg.

Påmelding til Bente