Beredskapssamarbeid

Farekartlegging og ROS

Program for Teams møte 29. september 2020. Kl.09:00 - 14:00.

 • Kl. 09:00 – 10:00 Farekartlegging og ROS av høydebasseng, Erik Wahl, Mattilsynet.                    (stikkord: innlekking, tilgang / skallsikring …….).
 • Kl. 10:00 – 11:00 Mattilsynets rolle i kriser, Victor Martin Horvath / Erik Wahl, Mattilsynet.        (stikkord: kokevarsel og oppheving av kokevarsel, varsling ved innbrudd   høydebasseng (jf. Bodø-hendelsen) og Mattilsynets definisjon av sårbare    abonnenter).
 • Kl. 11:00 – 12:00 Lunsj
 • Kl.12:00 – 14:00 DIHVA og deltakende kommuner  
 • Vurderinger og prøvetaking ved forurensning eller fare for forurensning på ledningsnettet; Annie Bjørklund, Bergen Vann KF
 • Rengjøring av høydebasseng, Annie Bjørklund, Bergen Vann KF
 • Hovedspyling nett, hvordan unngå forurensning – problemstilling og erfaring, innledning v/Toril Steinsvik, Haugesund kommune.
 • Tilbakestrømmingssikring. (stikkord: hjemmel for pålegg, sikringsnivå, oppfølging og kontroll, POWEL Excel mm.)
 • Automasjon og sårbarhet.
 • Regneark for farekartlegging og ROS. (stikkord: struktur, detaljeringsnivå etc.).
 • Kartframstilling av årlig service sprinkleranlegg, tilbakeslagssikring, olje-/fettavskillere (Kart Excel).
 • Evaluering av beredskapspakke 1 Farekartlegging og ROS.
 • Tilbakemelding fra kommunene.