Avløpsrapportering Erfaringsutveksling

1. februar 2018 kl.: 09:00 på Svartediket vannbehandlingsanlegg

Presentasjoner
Rapportering til statlig forurensningsmyndighet på skjema mdir-010 Altin, ved Viveke Sahlgaard, seksjon for lokal forurensning Miljødirektoratet.
ved Gisle Berge SSB.

RAPPORTERING AVLØPSSEKTOREN - ERFARINGSUTVEKSLING

DIHVA IKS inviterer med dette til møte der temaet er informasjon og erfaringsutveksling.
Tidspunktet er kl 09 den 1. februar 2018 på Svartediket vannbehandlingsanlegg i Bergen.

Invitasjon
Alle kommunane er pålagde å rapportere til sentrale styresmakter på avløpssektoren. Dette gjeld både
dei minste anlegga, kapittel 12 anlegga, og dei større avløpsanlegga i kap. 13 og 14.
DIHVA IKS inviterer til møte med informasjon frå Miljødirektoratet (kap 13 og 14) og frå SSB (kap.
12 anlegga). Vidare er sett av godt med tid til spørsmål og kommentarar.

Opplegg for dagen:

• Del 1: 09.00 - 11.30 Rapportering kap 13 og 14 v/Viveke Sahlgaard, Miljødirektoratet
• Lunsj 11.30 - 12.30
• Del 2: 12.30 - 15.00 Rapportering kap 12v/ Gisle Berge SSB

Deltakaravgifta er sett til kroner 2000,- pr kommune. Dette blir fakturert i etterkant av møtet.

Avslutning

Vi ber om tilbakemelding om dette er av interesse for dykkar kommune å delta på dette fagtreffet.
Flott om vi får tilbakemelding snarast og seinast 20. januar 2018.

Påmelding til: bente@dihva.no