Driftsoperatørsamling 28.-29. januar 2020

Driftsoperatørsamling 28. - 29. januar 2020 på Thon Hotel Sandven.

Program

 

Dag 1

10:00

Velkommen til Driftsoperatørsamling, DIHVA IKS ved Michal Forland

10:10

Mattilsynets tilsyn med høydebasseng, og kommende tilsyn med distribusjonssystem,
Mattilsynet ved Randi Øyen Afdal

10:40

Nedstiging i kum – forholdsregler, Vestteknikk AS ved Kristine Borgersen

12:20

Småskala strømproduksjon i vannledninger for instrumentering og kommunikasjon,
INNVA ved Scott Reinhard

12:50

Bruk av LoRaWAN som bærer av informasjon, Bergen Vann ved Thore Nilsen

13:50

Overvann og grønne tak, erfaring fra IKEA Åsane, IKEA ved Jonny Heggertveit

14:20

Finne lekkasjer med maskinlæring, BVA ved Odd Petter Habbestad

15:20

Førstehjelp - utvalgte tema (HLR, hjertestarter mm). Rødekors ved Hildegunn Berge

Sideleie (Video)

Hjerte- og lungeredning (video)

  

 

Dag 2

09:00

Vellykket luktbehandling i VA-anlegg i tettbebyggelse, Clairs avd. Lindum ved
Siv Malmanger

09:30

Bilinnredning, bilen er driftsoperatørens verkstedet på hjul, Rico Gruppen AS ved Nils
Olav Osnes

10:40

Askøy, sommerens hendelse sett fra et driftsperspektiv, Askøy kommune ved Geir-Ove Haugland

11:10

Askøy hendelsen 2019, sett utenfra, DIHVA IKS ved Ole Dan Lundekvam

12:40

Beredskap og nødvann, DIHVA IKS ved Michal Forland

Nødvann, DIHVA IKS ved Arne Bergo