10.-11. nov 2015

Det blir arrangert Driftsopperatørsamling på Westland hotel i Lindås 10. - 11. november. Tema i år er aktuelle VA - utfordringer.

Program for 2015 finner du her.

Påmelding til bente@dihva.no innen 21. oktober 2015.

Presentasjoner fra samlingen:

Tirsdag 10. november


Hovedtema - Lekkasje bekjempelse

 • Om lekkasje bekjempelse og status for "Horda-lekk", Zlatko Cemalovic, VA-etaten i Bergen kommune.
 • Driftsovervåkingsanlegg som verktøy for å oppdage og redusere vannlekkasjer, Jan-Terje Sørlie, TS Electro engineering AS / Guard Systems Engineering.
 • Installasjon av vannmengdemålere og lokal logging av vannføring. Muligheter, og hva koster dette, Johnny Østvang, Krohne Instrumentation AS.
 • Infrastruktur for overvåking av vannledningsnettet. Eksempel fra kommune, Knut Rune Torsvik, Sund komune.
 • Når vannforbruket har økt, hva da? Avgrensning, korrelering (lekkasjesølk) på plastledning, bruk av lytteutstyr og reparasjon. Utstyr, metoder og erfaringer. Eksempel fra kommune, Knut Rune Torsvik, Sund kommune.
 • Trykk-kontroll og overvåking, ny teknologi, Sandra McCarley, Bergen Vann KF.
 • Lekkasje bekjempelse. Diskusjon, innspill fra seltakerne.


Hovdtema - Beredskapsøvelser

 • Hvordan forbereder en seg på krisen før den kommer. Planer, forberedelser, øvelser og erfaringer. Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF og Erling Eid, Kvam herad.
  • Hvordan forbereder en seg på krisen før den kommer?
  • Vaktordning i en mindre kommune
  • Praktisk eksempel fra beredskapsplaner i Kvam
  • Praktisk erfaring fra hendelser i Kvam
 • Hvordan forbereder en seg på krisen før den kommer?
 • Vaktordning i en mindre kommune
 • Praktisk eksempel fra beredskapsplaner i Kvam
 • Praktisk erfaring fra hendelser i Kvam


Onsdag 11. november

Hovedtema - Sveising av plastrør


 • Elektrosveis, hva må man kunne for å kontrollere riktig utførelse. Knut Erik Walle, EFAS.
  • Presentasjon som pdf.
  • Film: Slik gjør vi en skikkelig el-sveis
  •  
 • Presentasjon som pdf.
 • Film: Slik gjør vi en skikkelig el-sveis
 • Speilsveis, hva må man kunne for å kontrollere riktig utførelse, Steinar Tragethon, Hallingplast.
 • PE-rør. Typer og anvendelse. Styrke, kappe, forbelastet. Kobling til VA - norm, Steinar Tragethon, Hallingplast.
 • Erfaring med sveising av rør fra kommuner, Sverre Heidal, Hordaland Rørteknikk AS.


Hovedtema - HMS

 • Utstyr ved entring av kum, luftilførsel og gassmasker. Filtertyper til gassmasker - bruk og oppbevaring, Gassmålere - Typer og vedlikehold, Cristian Stensrud, Dräger.
 • Arbeidshandsker og arbeidstøy - riktig utrustning til ulike typer arbeid, ulike handsketyper og deres anvendelsesområde (kjemikalievern), Mary Brennesund, VWR.
 • Rutiner ved entring av kum. Berging av person fra kum - demonstrasjon, Terje Mellingen, Bergen Vann KF.