undefined

Arrangement

Vanndagene 2024

18.-19. september

Se

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

Les mer

Aktuelt

 • 12.04.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Revidert avløpsdirektiv er vedatt av EU-parlamentet

  11. april vedtok EU-parlamentet revidert avløpsdirektiv. Revidert avløpsdirektiv setter nye standarder for europeisk avløpshåndtering.

  Les mer
 • 20.03.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Rammeavtale med Leak Detector AS

  Vann Vest AS har inngått ny rammeavtale med Leak Detector AS for deteksjon og sporing av fremmedvann i avløpsledninger.

  Våre avløpsrenseanlegg tilføres stor mengder fremmedvann, og dette reduserer rensegraden samt fører til overløp.

  Les mer
 • 04.03.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Fellesprosjekt prosedyrer for drift av VA-infrastruktur

  VA-ledermøtet fredag 9. februar viste stor interesse og oppslutning om etablering av et felles prosjekt for utarbeidelse av prosedyrer for drift av VA-anlegg. Prosjektet ledes av Vann Vest med en styringsgruppe for prioritering av arbeidet.

  Les mer

Om Vann Vest

Vann Vest er et kommunalt aksjeselskap med 29 eier kommuner.

Selskapets formål er å være en samarbeids-organisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Ledige stillinger

Aktiviteter

Vann Vest er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann.

Akkreditert prøvetaking

Vann Vest arrangerer kurs og konferanser for å heve kompetansen og bygge nettverk på tvers av kommunegrenser

Kurs og fagtreff

Vann Vest bistår eierkommunene med utarbeidelse av overvåkingsprogram etter Vannforskriften. Driftsassistansen har personell med lang erfaring innenfor marin overvåking og oppfølging av resipienter.

Miljø

Vann Vest tilbyr eierkommunene bistand innenfor farekartlegging, ROS og beredskapsplanlegging

Beredskap

Vannteknikk

Vann Vest tilbyr VTA tjenester for eierkommunene

Dammer