undefined

Arrangement

Fagdag: Sporing av fremmedvann 19. mars 2024,

Svartediket

Les mer

Rammevilkårkonferansen 10.-11. april 2024,

Radisson Blu Royal Hotel

Les mer

Vanndagene 2024

18.-19. september

Se

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

Les mer

Aktuelt

 • 22.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Nasjonale mål for vann og helse er revidert

  WHO/UNECEs Protocol on Water and Health, protokoll om vann og helse, er en internasjonal avtale som har til hensikt å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitærfor-hold for alle, samt å redusere vannbårne sykdommer. Den skal også bidra til å beskytte vann-forekomster .

  Les mer
 • 21.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Ny daglig leder fra 1. juni 2024

  Vi ønsker Marianne Kramer hjertelig velkommen som ny daglig leder i Vann Vest fra 1. juni i år.

   

  Les mer
 • 14.02.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  RAMMEAVTALE MED MIWAS AS

  Vann Vest har inngått rammeavtale med Miwas as om leie og drift av utstyr til sporing av fremmedvann i og overvåking av avløpsledningsnett.

  Alle aksjonærer i Vann Vest kan gjøre avrop på rammeavtalen.

  Kontakt Sandra McCarley (telf 480 42 456) dersom dere ønsker å gjøre avrop på rammeavtalen.

  Les mer

Om Vann Vest

Vann Vest er et kommunalt aksjeselskap med 29 eier kommuner.

Selskapets formål er å være en samarbeids-organisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Ledige stillinger

Aktiviteter

Vann Vest er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann.

Akkreditert prøvetaking

Vann Vest arrangerer kurs og konferanser for å heve kompetansen og bygge nettverk på tvers av kommunegrenser

Kurs og fagtreff

Vann Vest bistår eierkommunene med utarbeidelse av overvåkingsprogram etter Vannforskriften. Driftsassistansen har personell med lang erfaring innenfor marin overvåking og oppfølging av resipienter.

Miljø

Vann Vest tilbyr eierkommunene bistand innenfor farekartlegging, ROS og beredskapsplanlegging

Beredskap

Vannteknikk

Vann Vest tilbyr VTA tjenester for eierkommunene

Dammer