undefined

Arrangement

Vanndagene 2024

18.-19. september

Se

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

Les mer

Aktuelt

 • 14.05.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Revidert statsbudsjett med 20 millioner til nitrogenfjerning Oslofjorden

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg som har utslipp som ender i Oslofjorden. I tillegg foreslår regjeringen 15 millioner kroner til å øke kapasiteten i oppfølging av EU-regelverk, og 15 millioner kroner til natur og friluftsliv i kommuner som er berørt av vindkraftverk.

  Les mer
 • 13.05.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Norsk Vannstandard: Uttalelse kommuner i Vestland fylke

  Vann Vest AS og Driftsassistansen Vest presenterte Norsk Vannstandard for kommunene i Vestland fylke tirsdag 23. april 2024.

  Norsk Vann (NV) lanserte Norsk Vannstandard 26. februar i år, og målet er å utvikle en felles nasjonal norm for bygging og drift av VA-anlegg. Produktene VA-norm og VA-/miljøbladene er slått sammen til en nasjonal vannstandard som ivaretar lovfestede krav, standardiserte krav og eventuelle lokale krav.

  Norsk Vann lanserte Vannstandarden medio februar etter en lang utviklingstid, og det er lagt ned mye arbeid i konseptet.

  Les mer
 • 12.04.2024 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Revidert avløpsdirektiv er vedatt av EU-parlamentet

  11. april vedtok EU-parlamentet revidert avløpsdirektiv. Revidert avløpsdirektiv setter nye standarder for europeisk avløpshåndtering.

  Les mer

Om Vann Vest

Vann Vest er et kommunalt aksjeselskap med 29 eier kommuner.

Selskapets formål er å være en samarbeids-organisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Ledige stillinger

Aktiviteter

Vann Vest er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann.

Akkreditert prøvetaking

Vann Vest arrangerer kurs og konferanser for å heve kompetansen og bygge nettverk på tvers av kommunegrenser

Kurs og fagtreff

Vann Vest bistår eierkommunene med utarbeidelse av overvåkingsprogram etter Vannforskriften. Driftsassistansen har personell med lang erfaring innenfor marin overvåking og oppfølging av resipienter.

Miljø

Vann Vest tilbyr eierkommunene bistand innenfor farekartlegging, ROS og beredskapsplanlegging

Beredskap

Vannteknikk

Vann Vest tilbyr VTA tjenester for eierkommunene

Dammer