undefined

Presentasjoner 2018

ONSDAG 19. SEPTEMBER

09:20-09:30 Velkommen til Vanndagene på Vestlandet 2018 Arne Bergo, DIHVA

09:30-09:45 Åpning av Vanndagene på Vestlandet 2017. Utfordringer i vannbransjen sett fra Askøy kommune. Otto Kaurin Nilsen,

Askøy kommune

09:45-10:15 Kompetanseutvikling i vannbransjen. Hva er behovene og hva kan Norsk Vann tilby? Yngve Wold, Norsk Vann BA

10:15-10:45 Presentasjon av nominerte kandidater til Vannbransje-prisen på Vestlandet 2017 Nominerte kandidater

Haugesund

Stord

Ulvik

10:45-11:15 Drikkevannsforskriften, farekartlegging og ROS analyser Anna Walde, VA-etaten i Bergen kommune

12:45-13:15 Kåring av Norges beste drikkevann. Semifinale Vestlandet Kommunalteknikk, Norsk Vann, DIHVA

13:15-13:45 Slam som ressurs - muligheter og utfordringer Heidi Ødegård Berg, Rambøll Norge AS (Utgikk)

13:45-14:15 Jordalsvannet vannverk. Utvikling fra enkel beskyttelse av vannkilden til dagens sikringsbehov Anna Walde, VA-etaten i

Bergen kommune

15:00-15:30 Vannutskifting i fjordene og oksygenforbruk i dypvannet Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer AS

15:30-16:00 Sjøledninger, luftproblematikk, belastning, SDR-klasse mm Per Helge Tomren, Asplan Viak AS

PARALLELLE SESJONER

Vann:

16:05-16:35 Sikker drift av UV anlegg Paula Hannele Pellikainen, Bergen Vann KF

16:35-17:05Drift og vedlikehold av høydebassenger Knut Rune Torsvik, Sund vatn og avlaup AS

Vann og avløp:

16:05-16:35 Prøvetaking i bekker og vatn. Hvordan, hva, hvor og hvorfor. Sveinung Klyve, Hordaland fylkeskommune (Utgikk)

16:35-17:05 Mikroplast i avløp - hvor mye og hvor tar det veien Christian Vogelsang, NIVA

TORSDAG 20. september

08:30-09:30 Fra stress til suksess John Petter Fagerhaug, Psykolog/foredragsholder (Utgikk)

09:30-10:00 Sivilforsvaret og vannbransjen - utstyr og ressurser Geir I. Strand, Sivilforsvaret (Utgikk)

10:45-11:00 Aktuelt fra DIHVA Arne Bergo, DIHVA

11:00-11:30 Elvemusling Per Jacobsen, Universitetet i Bergen

11:30-12:00 Overvann, praktiske eksempler Kim Paus, Asplan Viak AS

12:30-13:00 HMS-arbeid i vannbransjen Bjørg Meling, IVAR IKS

13:00-13:15 Avslutning. Premiering av beste utstillere. Overrekkelse av Vannbransje-prisen på Vestlandet 2018. Arne Bergo, DIHVA