undefined

Foredrag

Osdag 10. september

Åpning v. Anton Bøe og Tore Andersland
Vannbransjen i dagens og fremtidens samfunn v. Ivar Lunde
Kommunikasjon og varsling v. Trond Svendsen
Kundebehandling v. Sigrid Teige Øye
Krav til trygge driftskontrolanlegg, bedre drift og leveringssikkerhet v. Arne J. Devold
Nytt fra Norsk Vann v. Arne Haarr

Paralelle sesjoner
Drikkevannet vårt

Endringer i råvannskvalitet og virkninger på vannrensing v. Bjørnar Eikebrok
Drikkevannet, vårt viktigste næringsmiddel v. Geir Aamodt
Analyser av kvalitet på råvann v. Helene Botnevik

Klimapåvirkning på overløp/avløpsanlegg
Overløpsdrift ved nedbør v. Torstein Dalen
Forurensinger i overvann v. Rolf Tore Ottesen
Fremedvann på avløpsnettet i Oslo v. Magnus Olsen

Torsdag 11. september

Biofilm på ledningsnettet v. Jarl Inge Alne
Rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) v. Gunnar Mosevoll
Vær og klima v. John Smits
Avløpsrensing. Status gjennomføring §14 - anlegg og plan for tilsyn v. Kjell Kvingedal
Drikkevannsbehandling. Hva vil fokuset være fremover v. Jarl Inge Alne
Arbeidsmiljø for driftsopperatøren v. Astrid Salvesen
Driftsoperatøren i gatebildet v. Arvid Løver