undefined

VA gebyrer

25. februar 2016 var det ein gjennomgang og erfaringsutveksling av regelverket for kommunale VA gebyr.

Deltakarliste