undefined

Program m presntasjonene

Program onsdag 25. mai

Velkommen til fagseminar

Tema Slamhåndtering en oversikt
Slam sett i et nasjonalt perspektiv. Terje Farestveit. Sjefingeniør i Miljødirektoratet.
Bruk av slam i andre land. Arne Haarr. Rådgiver i Norsk Vann.
Bruk av slam i Norge. Arne Haarr. Rådgiver i Norsk Vann.
Produksjon og bruk av slam og slamprodukter / gjødsel. Brita Toppe. Seniorrådgiver i Mattilsynet.
Metoder for slamhåndtering. Bjarne Paulsrud. Seniorrådgiver i Aquateam COWI.

Tema Hvordan er strukturen for innsamling og behandling av septikslam i dag
Septikslam- konkurranse. Bård Alsaker. Sjef forretnngsområde Vann Kyst i COWI.
Innsamling og håndtering av septikslam. Arild Bødal. Forretningsutvikler NORVAR 24.
Innsamling og håndtering av septikslam. Zeben Putnam. Prosessansvarlig i Lindum AS.
Tilbakeblikk på slamdisponering i Bergen. Britt Mo. Senioringeniør i Bergen Vann KF.

Program onsdag 26. mai Slammengder. Utfordringer på Vestlandet. Kjell Kvingedal. Miljøvernsjef Hordaland. Erfaring med behandling og bruk av slam. Sveinung Folkvord. Grønn Vekst leder i HØST verdien i avfall AS. Tema Avansert slamhåndtering Sambehandling av slam og matavfall i Jæren - regionen. Oddvar Tornes. Fagansvarlig for slambehandling i IVAR. Hias fra renseanlegg til energi- og gjødselfabrikk. Hva betyr det for valg av løsninger? Morten Finborud. Administrerende direktør i Hias. Rådalen Biogassanlegg. Kristine Akervold. Rådgiver i VA etaten i Bergen kommune. Mindre biogassanlegg. Ove Hegg. Fagleiar Voss kommune. Tema Organisering og samarbeid Slam, et problem eller industrialisering av en ny ressurs. Olaf Brastad. Seniorrådgiver, industri og avfall Bellona. Erfaring fra organisering som IKS. Kjell Øyvind Pedersen. Admiistrerende direktør i IVAR. Erfaring fra organisering som AS. Steinar Nævdal. Administrerende direktør i BIR AS. Oppsummering.