undefined

Driftsopperatørsamling 30.-31. janua 2018

Driftsopperatørsamling 30. - 31. januar 2018 på Westland Hotel.
(pdf)

Vi setter pris på om du tar deg tid til å gi oss en tilbakemelding på arrangementet, Spørreundersøkelsen

Program


Dag 1

10:00-10:10 Velkommen til Driftsoperatørsamling, Arne Bergo, DIHVA IKS
10:10-10:40 Vann på ville veier - når røret ikke svelger unna. Praktiske eksempler ved Per Gunnar Byrkje, Voss kommune
10:40-11:10 Lekkasjesøk - hvordan finne ledningsstrekninger med stor innlekking, eksempler fra Bergen kommune ved Remi Stople, Bergen Vann KF
12:10-12:40 Utstyr som benyttes for å lokalisere innlekk ved Eirik Ansnes, Eco-Link AS
12:40-13:10 Lokale nedbørsmålere, plassering, drift og vedlikehold - hvordan utnytte data fra målerne ved Clas de Presno, Scanmatic AS
13:10-13:40 Kan mikrofoner benyttes til lekkasjesøk på plastledninger? Ja, mener Brødrene Dahl ved Rune Norland Johnsen, Brødrene Dahl AS
14:00-14:30 Lekkasjesøk - eksempler fra Karmøy kommune ved Frode Lodden, Karmøy kommune
14:30-15:00 Pumpestasjoner for avløp - driftserfaringer ved Otto Kaurin Nilsen, Askøy kommune
15:00-15:30 Trykkavløp - teknikk og løsninger - praktiske eksempler ved Tron-Sverre Johansen og Maria Fjellman, Xylem Water Solutions Avd. Bergen
15:50-16:20 Minirenseanlegg ved Guro Hensel, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
16:20-16:50 Kyststrømmer og vannutskiftning i fjordene ved Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer ASDag 2


09:00-09:30 Utfordringer knyttet til lukt og gass i VA-anlegg ved Siv Malmanger, Clairs avd Lindum A/S
09:30-10:00 Rør og deler i grunne grøfter ved Tore Stokkereit, Isiflo AS, og Eivind Storheim, Isoterm AS
10:30-11:00 Utstyr til distribusjon av nødvann ved Georg Finsrud, A-Aqua AS
11:00-11:30 Nødvann i Osloregionen. Opplegg, øvelser og praktiske erfaringer ved Petter Lindgren, Nedre Romerike Vannverk IKS
11:30-12:00 Sivilforsvaret og vannbransjen - utstyr og resurser ved Geir Inge Strand, Sivilforsvaret
12:45-13:15 Sikring ved graving og arbeid i og langs vei ved Rune Kjenes, Bergen kommune
13:15-13:45 Arbeidstøy og verneutstyr - i daglig bruk ved Frode Oksnes, Victoria AS
13:45-14:50 Avslutning. Arne Bergo, DIHVA IKS