undefined

Arrangement

Vanndagene på Vestlandet 21. - 22. september 2022

Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli

 

Les mer

Aktuelt

 • 28.08.2023 - Asle Aasen 0 Kommentarer
  Vann Vest har inngått rammeavtale med Optiva

  Optiva er et rådgivningsselskap med kompetanse innen vannrensing, vannforsyning og avløpshåndtering. Optiva har 20 års erfaring fra drift og optimalisering av noen av de største og mest moderne vann- og avløpsrenseanleggene i Norge.

  Les mer
 • 03.05.2023 0 Kommentarer
  Rapport fra byfjordsundersøkelsen

  Årsrapporten for 2022 fra resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen er nå klar.

  Les mer
 • 25.04.2023 0 Kommentarer
  Ny hovedvannledning på Utsira

  For øyeblikket pågår et arbeid med utskifting av hovedvannledningen som går fra Laugarvatn vannresarvoar til renseanlegget på Utsira.  

  Les mer

Om Vann Vest

Vann Vest er et kommunalt aksjeselskap med 29 eier kommuner.

Selskapets formål er å være en samarbeids-organisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet  skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og  avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap. Selskapet kan inngå  samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Ledige stillinger

Aktiviteter

Vann Vest er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann.

Akkreditert prøvetaking

Vann Vest arrangerer kurs og konferanser for å heve kompetansen og bygge nettverk på tvers av kommunegrenser

Kurs og fagtreff

Vann Vest bistår eierkommunene med utarbeidelse av overvåkingsprogram etter Vannforskriften. Driftsassistansen har personell med lang erfaring innenfor marin overvåking og oppfølging av resipienter.

Miljø

Vann Vest tilbyr eierkommunene bistand innenfor farekartlegging, ROS og beredskapsplanlegging

Beredskap

Vannteknikk

Vann Vest tilbyr VTA tjenester for eierkommunene

Dammer

Drift og ledningskart