undefined

Ny teknologi for reinsing av avløpsvatn og slamhandtering

23-24. august 2023, Scandic Sunnfjord i Førde

Nytt avløpsdirektiv med omfattande nye reinsekrav på avløpssektoren blir etter alt å dømme vedtatt i 2024. På fagtreffet i Førde blir det presentert ny og lovande teknologi som kan redusere både investeringskostnadar og driftskostnadar med reinsing av avløpsvatn betydeleg. 

Påmelding til Bente