undefined

Vann Vest orientering om status og nye tjenester til eierne 

17. juni kl. 12:00 - 13:30 på Teams

Orientering og presentasjon av nyansatte i Vann Vest, hva vi kan tilby av nye tjenester.

 

Økte krav fra myndigheter og stort investeringsetterslep, gjør at utviklingen innenfor VA-sektoren går mot oppretting av større og enda mer effektive regionale operatører. Disse vil også lettere kunne rekruttere og beholde fagkompetanse. 

Dette er også helt i tråd med anbefalingene både til bransjeorganisasjonen Norsk Vann, og det regjeringsoppnevnte utvalget som nettopp avla sin rapport. 

Med denne bakgrunn har generalforsamlingen i Vann Vest AS vedtatt en ny strategi som går på å utvide virksomheten til flere driftsrelaterte tjenester. 

Vi i Vann Vest er nå i ferd med å sette i verk den vedtatte strategien, og vi vil derfor invitere eierkommunene til en presentasjon av vår stab og si litt om tjenester vi kan tilby fremover.

 

Vi ønsker oss også tilbakemelding fra kommunene om hva som trengs ute hos den enkelte 

 

Påmelding til Bente@vannvest.no

 

Vanndagene på Vestlandet 21. - 22. september 2022

Quality Edvard Grieg

Mer informasjon